Video của ngày
Ngày 23 tháng 08 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
10 — 16/09/2017
Video của ngày
Ngày 14 tháng 09 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
22 — 28/08/2017
Video của ngày
Ngày 17 tháng 10 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
12 — 18/12/2017
Video của ngày
Ngày 03 tháng 09 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
15 — 21/07/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
31/07 — 06/08/2017
Video của ngày
Ngày 03 tháng 09 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
15 — 22/07/2017
Videographer PK video Films
Kraków, Ba Lan
0
22
Các video trong ngày
3
Lựa chọn của người biên tập
13
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
1501
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Kasia & Rafał

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập