Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
30/05 — 05/06/2017
Video của ngày
Ngày 25 tháng 04 năm 2017
Videographer Maksim Plysheuski
Min-xcơ, Bê-la-rút
0
5
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
73
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Oleg & Tanya

teaser

Nhận xét:

    Người viết chỉ cho phép các videographer xem nhận xét.
    Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập