Video của ngày
Ngày 25 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 22 tháng 05 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 05 tháng 11 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 11 tháng 12 năm 2018
Video của ngày
Ngày 27 tháng 07 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 05 tháng 11 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Sergei Checha
Min-xcơ, Bê-la-rút
23
Các video trong ngày
6
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
572
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Trophy | Wedding Film (English subtitles)

Shooting and editing - Sergei Checha
Shot on Panasonic GX80 + slr magic 12/t1.6 + slr magic 25/t0.95 +
canonFD 50/1.4 + canonFD 85/1.8

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập