Videographer Darko Riot
Bê-ô-grát, Séc-bi
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
41
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nevena & Dejan Wedding Film - Darko Riot

Herceg Novi - Monte Negro
Directed and Edited by Darko Riot
DJI RONIN & GH5 12 - 60 Leica DG Vario
Music: Feki - Love You Better (feat. GLADES)

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập