Video của ngày
Ngày 17 tháng 10 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 09/04/2019
Video của ngày
Ngày 17 tháng 10 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 10/04/2019
Videographer Igor Kayanov
Min-xcơ, Bê-la-rút
0
Number of winnings
in Main Contests
1
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
129
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Vsevolod and Rosalia / teaser

Film by Igor Kayanov
vk.com/igor.kayanov
vk.com/ikstudio
instagram.com/igor.kayanov
+375 29 749 25 26

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập