Videographer Dima Lobach
Min-xcơ, Bê-la-rút
0
0
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
89
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

EVGENIY & NASTYA // REVOLUTION

Wedding to Latvia and Love Story in city Vilnus
Sony A7S2
FE 24-70 GM2.8
Dji Phantom 3

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập