Videographer Robert Ivanchik
Min-xcơ, Bê-la-rút
0
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
80
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

THIS OATH

G80 + 14mm f/2.5 + 25mm f/1.7 + 45mm f/1.8
Contacts:
VK: robert_ivanchik
Instagram: robert_ivanchik
Telegram: +375 (25) 542 32 58

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập