Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
19 — 25/12/2018
Videographer Aleksandra Aleksic
Bê-ô-grát, Séc-bi
0
Number of winnings
in Main Contests
3
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
2
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
167
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

https://vimeo.com/293543393

· 4.377 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập