Video của ngày
Ngày 30 tháng 09 năm 2019
Video của ngày
Ngày 21 tháng 01 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 17/09/2019
Video của ngày
Ngày 28 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 21 tháng 01 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 18/09/2019
Videographer Igor Misckevich
Min-xcơ, Bê-la-rút
0
Number of winnings
in Main Contests
3
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
135
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

One Day

MisckevichStudio

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập