Video của ngày
Ngày 24 tháng 09 năm 2019
Video của ngày
Ngày 09 tháng 10 năm 2019
Video của ngày
Ngày 19 tháng 10 năm 2019
Video của ngày
Ngày 12 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
19 — 25/11/2018
Video của ngày
Ngày 27 tháng 08 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
08 — 14/08/2019
Video của ngày
Ngày 29 tháng 08 năm 2019
Video của ngày
Ngày 11 tháng 10 năm 2019
Video của ngày
Ngày 12 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
19 — 26/11/2018
Videographer svadbography .ru
Krasnodar, Nga
0
1
Các video trong ngày
3
Lựa chọn của người biên tập
3
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
191
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Дмитрий и Ольга / Озеро Гарда, Италия

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập