Video của ngày
Ngày 13 tháng 03 năm 2019
Video của ngày
Ngày 31 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 24 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 17 tháng 12 năm 2018
Video của ngày
Ngày 15 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 02 tháng 03 năm 2019
Video của ngày
Ngày 26 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 17 tháng 12 năm 2018
Videographer Alex Ost
Kraków, Ba Lan
0
Number of winnings
in Main Contests
7
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
578
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập