Video của ngày
Ngày 18 tháng 10 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 06 tháng 10 năm 2019
Video của ngày
Ngày 02 tháng 10 năm 2019
Video của ngày
Ngày 02 tháng 12 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 17/06/2019
Video của ngày
Ngày 28 tháng 08 năm 2019
Video của ngày
Ngày 30 tháng 08 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 09 tháng 10 năm 2019
Video của ngày
Ngày 02 tháng 12 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 18/06/2019
Videographer Eduard Carp
Braşov, Ru-ma-ni
0
Number of winnings
in Main Contests
22
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
10
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
1144
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

G + I | Wedding Film

George şi Ioana sunt unul dintre cele mai dulci cupluri pe care le-am întâlnit. Dragostea lor se simte si se vede, e frumoasa si pura. Am avut parte de o locatie de basm (Conacul Heldsdorf), o echipa de decor pe masura (Walrose), o rochita fascinanta (Otilia Brailoiu) si am conlucrat cu o echipa de fotografi pe masura (Land of White Deer si Above The Pine Trees - Wedding Photography).
· 8.962 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập