Video của ngày
Ngày 16 tháng 01 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
13 — 19/08/2019
Video của ngày
Ngày 16 tháng 01 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
13 — 20/08/2019
Videographer Elena  CH Photo & Video
Ma-đrít, Tây Ban Nha
0
Number of winnings
in Main Contests
5
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
4
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
1536
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Trailer Brenda & Antonio, Octubre 2018, Roma, Italia

Trailer Brenda & Antonio, Octubre 2018, Roma, Italia

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập