Video của ngày
Ngày 09 tháng 11 năm 2019
Video của ngày
Ngày 19 tháng 10 năm 2019
Video của ngày
Ngày 30 tháng 10 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 25 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 30 tháng 08 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 12 tháng 11 năm 2019
Video của ngày
Ngày 14 tháng 11 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 25 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Sergei Checha
Min-xcơ, Bê-la-rút
25
Các video trong ngày
7
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
566
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Destination wedding in Puglia

Shooting and editing - Sergei Checha
Filmed on Panasonic GX85 + slr magic 10/t2.1 + slr magic 17/t1.6 + canonFL 55/1.2
Mavic Air

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập