Video của ngày
Ngày 18 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 16 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 28 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 04 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 02 tháng 02 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 30 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 27 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 04 tháng 01 năm 2019
Videographer Henrique Ogata No3 Filmes
Sao Paolo, Bra-xin
35
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
11
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
1185
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập