Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 05 tháng 09 năm 2019
Video của ngày
Ngày 07 tháng 09 năm 2019
Video của ngày
Ngày 04 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 11 tháng 10 năm 2019
Video của ngày
Ngày 22 tháng 09 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
31/08 — 06/09/2019
Video của ngày
Ngày 04 tháng 01 năm 2019
Videographer Henrique Ogata No3 Filmes
Sao Paolo, Bra-xin
37
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
11
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
860
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập