Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập

TRUE LOVE in Sorrento - Wedding in Amalfi Coast

What a wonderful wedding this was. Amalfi Coast is INCREDIBLE.
People, smells and stunning views.
When I met Emma & Jag was love at first sight <3
This is their story, a TRULY AND EMOTIONAL STORY in a stunning location called Relais Blu .
Couldn't believe I was there!
ENJOY!

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập