Video của ngày
Ngày 07 tháng 07 năm 2019
Video của ngày
Ngày 24 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 13 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 12 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
18 — 24/08/2019
Video của ngày
Ngày 07 tháng 11 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 08/05/2019
Videographer Fabio Stanzione
Bari, Ý
8
Các video trong ngày
3
Lựa chọn của người biên tập
3
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
483
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

F + M | Video Selfie

Me and my wife 4 years ago.
Shooted and edited in 2015
· 2.473 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập