Video của ngày
Ngày 07 tháng 03 năm 2019
Video của ngày
Ngày 03 tháng 02 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 19 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 07 tháng 02 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 10 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 06 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 14 tháng 03 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 07 tháng 02 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Meraki Weddings
Monterrey, Mê-hi-cô
0
Number of winnings
in Main Contests
1
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
152
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Marifa & Jorge | Trailer - Valle de Guadalupe

Video y Fotografía: Meraki Weddings merakiweddings.mx
Wedding Planner: Allan y Roberto Gastelum
Venue: Hotel Bruma y Vinícola L.A. Cetto, Valle de Guadalupe. Cuatro Cuatros, Ensenada.

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập