Videographer The Wedding Toon (Valencia, Tây Ban Nha)
Videographer Carlos Arellano (Ca-ra-cát, Vê-nê-du-e-la)
Videographer ARD Studio (Mát-xcơ-va, Nga)
Videographer Sergey Lost (A-xta-na, Ca-dắc-xtan)
Videographer Sinisa Nenadic (Banja Luka, Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na)